WETERYNARIA W FILATELISTYCE W ZBIORACH MUZEUM WETERYNARIINastÍpne